GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Dansk-kinesisk samarbejde fornyet

04. november 2016

Dansk-kinesisk samarbejde fornyet

De tre kommuner Egedal, Frederikssund og Ballerup fornyer for tredje gang samarbejdsaftalen med den kinesiske storby Wuxi. Det politiske samarbejde gavner både erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

En delegation fra Bycirklen, der er et strategisk samarbejde mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner, er netop vendt hjem fra Kina, hvor samarbejdsaftalen med den kinesiske by Wuxi er blevet fornyet for tredje gang.

Ud over repræsentation fra de tre kommuner i Bycirklen deltog repræsentanter fra World Trade Center Ballerup , virksomheden Liqtech samt repræsentanter for lokale uddannelsesinstitutioner i Bycirklens delegation.

- Bycirklen og Wuxi har allerede et godt og velfungerende samarbejde på uddannelsesområdet, og nu har vi også fået resultater inden for erhverv for et par af de lokale virksomheder i Bycirklen. Det kan være svært at forstå for os danskere, men i Kina er erhvervslivet langt tættere koblet til det politiske. Derfor giver det mening at have en politisk relation til en kinesisk kommune, siger Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen, der også er formand for Bycirklen i 2016.

- Kina er stort land med verdens næststørste økonomi. De vil gerne have samarbejder med danske virksomheder ikke mindst inden for cleantech og medico, hvor vi har en førende position her i Danmark. Vi skal i Greater Copenhagen arbejde sammen om, at det bliver os og ikke Stockholm eller Hamborg, som kineserne vælger, når de vil samarbejde med Nordeuropa. På den måde får vi den vækst og de arbejdspladser, det giver, siger Jesper Würtzen.


Samarbejdet åbner døre

Bycirklens samarbejde og snart 10 årige relation med den kinesiske by Wuxi har vist, at et tæt samarbejde og gode relationer på politisk niveau åbner døre for såvel danske erhvervsvirksomheder som lokale uddannelsesinstitutioner.

Under besøget i Wuxi indgik Ballerup World Trade Center og Wuxi World Trade Center en samarbejdsaftale, som kom i stand i kraft af Bycirklens stærke relation til Wuxi.

- Jeg er meget glad for det samarbejde, vi har haft med Bycirklen om at skabe denne vigtige relation til World Trade Center i Wuxi, udtaler Lars Gøtke, direktør for World Trade Center i Ballerup.

- Med aftalen kommer både Wuxi World Trade Center og Ballerup World Trade Center meget tættere på hinanden. Som en del af aftalen stiller Wuxi World Trade Center sine faciliteter gratis til rådighed i seks måneder for virksomheder i Bycirklen. Herudover giver aftalen mulighed for at lave gensidige handelsfremstød. Wuxi World Trade Center vil til næste år komme på besøg i Ballerup World Trade Center med det formål at introducere kinesiske firmaer til det danske marked. Men også at komme i dialog med virksomheder fra Bycirklen, der gerne vil ind på det kinesiske marked, siger Lars Gøtke.

Ligeledes deltog Bycirklen i konkrete forhandlinger mellem Wuxi's lokale vandmyndigheder og Liqtech om muligheden for et forsøg med vandrensning af Wuxis berømte og nu meget forurenede sø Tai hu Lake.

Bycirklen har gennem de seneste snart ti års samarbejde fået opbygget en unik position og relation i Wuxi. Under det netop gennemførte besøg blev Bycirklen fremhævet af Wuxis byregering som værende en af de vigtigste internationale samarbejdspartnere inden for miljøprojekter.

Bycirklens repræsentanter besøgte derudover også flere virksomheder og drøftede mulige fremtidige erhvervssamarbejder.

Fakta

Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem de tre kommuner, Egedal, Frederikssund og Ballerup.

Kina-samarbejdet åbner for udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø og sikrer erhvervslivet en mere direkte vej til samarbejder i Kina.

Wuxi ligger cirka 100 km nordvest for Shanghai i Jiangsu Provinsen. Den har 6,5 million indbyggere og er en ambitiøs by i hastig udvikling.

Greater Copenhagen består af alle 46 østdanske kommuner og 33 skånske kommuner. De tre regioner, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne, er også med i samarbejdet.