GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Med over 40.000 arbejdspladser er Ballerup én af landets mest attraktive erhvervskommuner.

Ballerup Kommune

Med over 40.000 arbejdspladser er Ballerup én af landets mest attraktive erhvervskommuner. Gennem årtier har kommunen tiltrukket store private virksomheder og offentlige institutioner.

Ballerup Kommune har en proaktiv erhvervspolitik, der gør det attraktivt for mange virksomheder at bosætte sig i kommunen. Gode rammevilkår, hurtig sagsbehandling og en tæt dialog med erhvervslivet er nogle af de områder, der prioriteres højt. Kommunen huser nogle af de mest fremherskende virksomheder bl.a. indenfor IT, medicinalindustrien og bank og forsikringsbranchen.

Som én blandt kun 5 kommuner i Danmark har Ballerup oplevet en tilvækst i arbejdspladser siden 2009. Ballerup har i dag den højeste andel af private virksomheder opgjort i lønkroner, hvor hele 80 % af den samlede lønsum stammer fra private virksomheder.

Ballerup Kommune arbejder målrettet på at styrke erhvervsudviklingen – både lokalt, regionalt i Øresundsregionen og internationalt. Kommunen indgår som en proaktiv og konstruktiv sparrings - og samarbejdspartner med erhvervslivet med henblik på at understøtte udviklingen på alle områder. Det har betydet, at Ballerup Kommune i dag har Øresundsregionens største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København.

Læs mere om Ballerup Kommune