Bliv en del af noget større

Vi har fokus på bæredygtighed

WTC Ballerup er med i FNs Global Compact, verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.
 

Global Compact blev etableret i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder til en global bevægelse for bæredygtig udvikling.

I WTC Ballerup har vi specielt fokus på verdensmål nr. 7 “Bæredygtig Energi ” og nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Vi forpligter os således til at integrere principper inden for bl.a. miljø i vores strategi og drift – og derved bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.

Vores Konference Center er netop blevet Green Key certificeret for 3. år i træk.

Kontakt os for en rundvisning

Vil du besøge os og se, om WTC Ballerup konceptet og netværksmulighederne er noget for dig? Så kontakt os for en rundvisning, når det passer dig!

Bliv en del af noget større

Vores bæredygtige tiltag

Solcelleanlæg
Som led i ovennævnte blev der i februar 2022 installeret et større solcelleanlæg på taget af bygningen med konferencecentret. Effekten af de 547 paneler er på 200 KWP, hvilket forventes at kunne dække en stor del af denne bygnings forbrug. 

Certificeret grøn strøm
Den øvrige strøm i huset er certificeret miljøvenlig strøm fra Norsk Elkraft.

LED belysning
WTC Ballerup har LED belysning såvel inde som ude, hvilket bidrager til et lavt energiforbrug.

Affaldssortering 
Pr. januar 2022 sorterer alle enheder i huset affald i 8 fraktioner. Der er til formålet opstillet indtil flere affaldsbeholdere på alle etager. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler. Eksempel: For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.

Ladestandere
I takt med at flere og flere går over til el- og hybridbiler, oplever vi en stigende efterspørgsel på ladesteandere. Som supplement til de 2 eksisterende ladestandere, er der i januar 2022 således opsat yderligere 2 ladestandere, så endnu flere kan få ladet op, mens de er på arbejde.

Konference Centret er Green Key certificeret
Den største anerkendelse inden for bæredygtighed for restauranter, konference- og turistattraktioner.

WTC Ballerup højhuset
Bliver DGNB-certificeret.

Yderligere tiltag 
Vi arbejder til stadighed på at integrere flere miljøvenlige tiltag i driften. Hold dig opdateret her på siden.